terug
  • beeld
  • beschrijving
thumbnail
Beschrijving kort Twee partjes van een penis
Beschrijving Ruysch Een fles met vocht, met erin het voorste gedeelte van een penis. Merk op, hoe eerbaarheidshalve de eikelkroon van de penis achter de eikel is afgesneden. Zo is ook een gedeelte voor de eikelkroon weggenomen. In dit gedeelte van de eikel, als je het van achteren bekijkt, zie je hoe er naar het hoofdje twee sponzige grote (zwel)lichamen lopen. Er is ook een kleiner sponzig lichaam te zien dat de pisweg omringt: Als men het echter van voren bekijkt zie je dat het vierde zenuw-sponzige lichaam niets anders is dan een voortzetting van het kleine sponzige lichaam, dat de pisweg omringt. Lees maar na wat ik over deze zaak in mijn ontleed- en heelkundige aanmerking heb geschreven, en heb laten afbeelden. In het bovenste gedeelte van dit voorwerp vind je ook de zenuw-tepeltjes, die ik in mijn Anatomische Cabinetten heb laten afbeelden. De zeer schrandere ontleder Morgagnius hield ze voor klieren en heeft ze zo beschreven en afgebeeld. Boven het kleine zenuw-sponzige lichaam, komen er twee afgesnede bloetvaten te voorschijn. Daar dit alles met een rode wasachtige stof is opgevuld, kan het er best mee door.
Trefwoord penis
Opening UBMO629053059
MAE Kunstkamera nummer 4070-593
Preparaatnummer 10.3.098
Nat/Droog nat
Conditie goed
Herkomst Collectie Frederik Ruysch, Amsterdam; Museum Imperiale Petropolitanum, Sint-Petersburg; Peter de Grote Museum voor Antropologie en Etnografie (Kunstkamera), Russische Academie van Wetenschappen, Sint-Petersburg
Literatuur Thesaurus magnus & regius qui est decimus thesaurum anatomicorum. Het groote en koninglyke kabinet zynde het tiende der anatomische kabinetten. Amsterdam 1715; * XCVIII. Phiala in liquore conservans, Penis virilis portionem anteriorem... . Alle de werken:X. ANATOMISCH CABINET No. XCVIII. Een vles met vocht, bewarende het voorste gedeelte der roede. Merk aan, Gelykerwys eerbaarheyts halven de krone der roede achter het roedenhooftje is afgesneden, aldus is ook een gedeelte voor de krone weggenomen. In dit gedeelte van ‘t roedenhooftje, zo gy ‘t van achteren beschouwt, komen ‘er naar ‘t hooftje toe de twee zenuwagtige spongieuze grote lighamen, als mede het kleyne, dat den pisweg omringt, te voorschyn: Maar in tegendeel het voorste beschouwende, ziet men het vierde zenuwagtige spongieuse lichaam, ‘t welk niet anders is als een aaneenschakeling van ‘t kleine spongieuse lichaam, dat den pisweg omringt. Zie wat ik over deze zaak in myne ontleet en heelkundige aanmerking geschreven, en heb laten afbeelden. In ‘t opperste gedeelte van dit voorwerp vint men ook de zenuwagtige tepeltjens, die ik in myne Anatomische Cabinetten heb laten afbeelden, en welke de zeer schrandere ontleder Morgagnius voor klieren beschreven en afgebeelt heeft. Boven ‘t kleyne zenuwagtige spongieuse lichaam, komen ‘er twee afgesnede bloetvaten te vore. Nadien dit alles met een rode waschagtige stoffe opgevult is, kan ‘t zeer wel gezien worden.
UBMO629053059