terug
  • beeld
  • beschrijving
thumbnail
Beschrijving kort Jonggeborene met twee hoofden en een derde hand. Siamese tweeling. Dit is een ongewoon zwaar preparaat.
Beschrijving Ruysch Deze tombe bevat een tweehoofdig voldragen kind, met drie armen en twee benen, dat ik vele jaren geleden gekocht heb. Het is door anderen gebalsemd en hard gemaakt, op een manier die niet lijkt op mijn manier van balsemen, en heeft zijn natuurlyke kleur, noch gesteldheid behouden.
Trefwoord Siamese tweeling
Opening UBMO629052277
MAE Kunstkamera nummer 4070-913
Preparaatnummer 07.01.01
Nat/Droog droog
Conditie goed
Herkomst Collectie Frederik Ruysch, Amsterdam; Museum Imperiale Petropolitanum, Sint-Petersburg; Peter de Grote Museum voor Antropologie en Etnografie (Kunstkamera), Russische Academie van Wetenschappen, Sint-Petersburg
Literatuur Thesaurus anatomicus septimus. Het sevende anatomisch cabinet (...) . Amsterdam 1707; No. 1. [...] Dictus Tumulus in sese continet foetum humanum bicipitem, tribus brachiis, duobusque pedibus praeditum, quem, à plurimis annis, ab aliis balsamo conditum, & induratum, emi; talis autem balsamatio, cum mea neutiquam convenit, quoniam neque constitutionem naturalem, neque colorem retinuit.[...] No. 1. [...] Dese geseyde Tombe onthoud in sigh een tweehoofdigh en voldrage Kind, voorsien met drie Armen en twee Beenen, 't selve heb ik al over veele Jaaren gekogt, zynde door andere gebalsemt en hard gemaakt, zo dat zodanigh een balsemeeringe met de myne geenzints over eenkomende nogh natuurlyke couleur, nogh gesteltheyt behouden heeft. [...]
UBMO629052277