terug
  • beeld
  • beschrijving
thumbnail
Beschrijving kort Voet van een kind trapt op stukken schedel
Beschrijving Ruysch Been van een kind, natuurlijk van kleur, met onder het voetje stukken van de door caries aangetaste hersenpan van een beroemde hoer, genaamd Anna van Hoorne. Zij was vroeger zeer goed bekend bij allen, die het hoerenwerk waren toegedaan. Sommigen zijn nu nog in leven, zoals men mij heeft verteld. Waarom er een stuk van de hersenpan onder het voetje is geplaatst, dat kan je wel raden, aangezien deze lichtekooi deze ellendige kwaal is overkomen, door haar verfoeilijk beroep: want in zulk water, vangt men zulke vissen. Dit wordt alles in een helder vocht bewaard. Ook heb ik het gebeente van een van haar voeten bewaard, dat als een veertje op het water drijft.
Trefwoord been en schedel stukken
Opening UBMO629052281
MAE Kunstkamera nummer 4070-44
Preparaatnummer 07.1.14
Nat/Droog nat
Conditie goed
Herkomst Collectie Frederik Ruysch, Amsterdam; Museum Imperiale Petropolitanum, Sint-Petersburg; Peter de Grote Museum voor Antropologie en Etnografie (Kunstkamera), Russische Academie van Wetenschappen, Sint-Petersburg
Literatuur Thesaurus anatomicus septimus. Het sevende anatomisch cabinet (...) . Amsterdam 1707; Nr. XIV. Het Been van een Kind, natuurlyk van couleur, onder desselfs Voetje vind men een stukje van ‘t gecarieert Bekkeneel van een seer vermaarde Hoer, genaamt Anna van Hoorne, eertyds seer wel bekend by alle die gene, dewelke het hoerewerk zeer toegedaan waren, onder dewelke datter nu nogh in ‘t leven zyn, zoo men my onderright heeft. Waarom nu een stuk van ‘t Bekkeneel onder ‘t Voetje is geplaast, zulks kan men ligtelyk bevroeden, nadien dese Ligtekooy dese ellendighe quale niet is overgekomen, zonder haar verfoeijelyk bedryf: want in zodanigh water, vanght men zulke visschen; dit word alles in een heldere voght bewaart. Ook heb ik het gebeente van een haarer voeten bewaart, 't welke op 't water als een veder dryft.
UBMO629052281