terug
  • beeld
  • beschrijving
thumbnail
Beschrijving kort Rechterkant van het hoofd van een jong kind.Toont: de mondholte, de tong, het verhemelte en de hersenpan.
Beschrijving Ruysch Half hoofd van een kindje, over de lengte doorgesneden, waarin je kunt zien 1. de plaats van de tong, het achterste en het voorste gedeelte 2. goed te zien is hoe de opening van het kanaal, dat van het verhemelte naar het middenoor gaat, bekleed is met een slijmvlies met kleine uitstulpingen. Deze uitstulpingen lijken wel gerangschikt als de loop van stromend water om een beletsel. 3. dat het slijmvlies van het tussenschot van de neus, van zeer veel, ja van een ontelbaar aantal slagadertjes is voorzien. 4. de sponsachtige beenderen van de neus, zijn met een slijmvlies bekleed, waarin duizenden kleine slagadertjes lopen. 5. een van de snijtanden van de onderste kaak, in de lengte gekloofd, blijkt uit drie verschillende onderdelen te bestaan; de buitenste is witachtig, de middelste is grauw, en de derde is wat lichter grauw van kleur. 6. dat de Hanekam, op die leeftijd, geheel en al kraakbeenig is, en ook het tussenschot van de neus, blijkt hier duidelijk; ook dat ze onderling verbonden zijn. 7.als het heel helder weer is, kan je door de vliezen die de spongieuze beenderen bekleden, vele kleine ronde lichaampje zien, die kliertjes genoemd worden. 8.ook de overblijfselen van het zeisvormige uitsteeksel, daar waar ie zich vast maakt aan de hanekam, en aan de inwendige tafel van het voorhoofds been. 9. de zogenaamde klieren van het verhemelte zijn ook te zien, ook als je geen vergrootglas gebruikt. 10. je kan de zweetgaten van het vel hier heel duidelijk zien.
Trefwoord hoofd van een kind half doorgesneden
Opening UBMO629052012
MAE Kunstkamera nummer 4070-261
Preparaatnummer 01.1.04
Nat/Droog nat
Conditie goed
Herkomst Collectie Frederik Ruysch, Amsterdam; Museum Imperiale Petropolitanum, Sint-Petersburg; Peter de Grote Museum voor Antropologie en Etnografie (Kunstkamera), Russische Academie van Wetenschappen, Sint-Petersburg
Literatuur Thesaurus anatomicus primus:.Het eerste anatomisch cabinet van Frederic Ruysch . Amsterdam 1701; Eerste Plank. No. IV. Een half Hooftje van een jongh geboore Kintje, na de lengte in twee deelen verdeelt, waar in gezien kunnen werden Ten eersten. De ware inwendige gesteltheyt des Tonghs, soo wel van des selfs achterste deel, of grond, als van het voorste en uyterste, en dat soo, als men die van ter syde ziet. 2. De openinge of het mondeke des Canaals, die van ‘t verhemelte na het oor gaat, kan men hier bequaamlijk zien, en werd dese openinge bekleet met een vlies, wiens fibertjens of draykens in haren loop seer aardigh verbeelden de vloet van ‘t water in een naauw riviertjen of geute, in wiens midden enigh beletsel geleght zynde, ‘t water gedwongen word zydelyk af te stroomen. 3. Dat het bekleetsel van het tusschen-scheytsel van de Neus, met zeer veel, ja een ontelbaar getal van slag-aderkens verzien is, blykt uyt dit stuksken, ‘t welk na de verdeelinge noch is gebleven. 4. De sponcieuse beenderen van de Neus, zyn van een deksel bekleet, waar door ook duyzende van kleene Slaghaderkens passeeren. 5. Een van de Sny-tanden van de onderste Kaak, na de lenghte geklooft zynde, bevint men uyt drie verscheyde selfstandigheden te bestaan; waar van de buytenste witachtigh is, de middelste graauw, en de derde weder wat lichter graauw van couleur. 6. Dat de Hanekam, in die tijt, geheel en al kraakbeenigh is, als mede het tusschen-scheytsel van de Neus, blijkt hier klaar; ook datse onderlingh met vermenginge van substantie vereenight zijn. 7. Als het seer helder weer is, soo kanmen door de vliesen die de sponcieuse beenderen bekleeden, veele kleene ronde lighaamtjens zien, dewelke kliertkens genaamt worden. 8. Ook de overblyfselen van het seyssen-wijse uytsteek, daar het sich vast maakt aan de Hanekam, en aan de inwendige tafel van ‘t voorhoofts been. 9. De alsoo genoemde Klieren van ‘t Verhemelte komen ons ook wel in ‘t gezighte, al schoon men geen vergroot-glasen en gebruykt. 10. Men kan de sweetgaten van ‘t vel hier ook seer klaar zien.
UBMO629052012