back
  • full-image
  • description
thumbnail
Short description Two slices of a penis
Description Ruysch A flask with liquid, containing the front part of a penis. Pay attention to for decencies sake the glans of the penis is cut behind the head. Thus is part of the crown taken away. In this part of the penishead, looking from behind, towards the head lead two large spongy bodies. Ther is also a smaler spongy body that surrounds the pissway. If you however look rom the front you can see how the fourth spongy body is nothing else than a prolongation of the littel spongy body thar surrounds the pissway. You can read in my anatomy and surgery observations what i wrote and what I had depicted. The very clever anatomist Morgagnius thought them to be glands and had them depicted so. Above the small sinuw-spongy body, appear two cut bloodvessels. As this is all filled with a red waxlike material, is does look quite nice.
Keywords penis
Opening UBMO629053059
Number MAE Kunstkamera 4070-593
Number specimen 10.3.098
Wet/Dry wet
Condition good
Provenance Collection Frederik Ruysch, Amsterdam; Museum Imperiale Petropolitanum, Saint Petersburg; Peter the Great's Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg
Literature Thesaurus magnus & regius qui est decimus thesaurum anatomicorum. Het groote en koninglyke kabinet zynde het tiende der anatomische kabinetten. Amsterdam 1715; * XCVIII. Phiala in liquore conservans, Penis virilis portionem anteriorem... . Alle de werken:X. ANATOMISCH CABINET No. XCVIII. Een vles met vocht, bewarende het voorste gedeelte der roede. Merk aan, Gelykerwys eerbaarheyts halven de krone der roede achter het roedenhooftje is afgesneden, aldus is ook een gedeelte voor de krone weggenomen. In dit gedeelte van ‘t roedenhooftje, zo gy ‘t van achteren beschouwt, komen ‘er naar ‘t hooftje toe de twee zenuwagtige spongieuze grote lighamen, als mede het kleyne, dat den pisweg omringt, te voorschyn: Maar in tegendeel het voorste beschouwende, ziet men het vierde zenuwagtige spongieuse lichaam, ‘t welk niet anders is als een aaneenschakeling van ‘t kleine spongieuse lichaam, dat den pisweg omringt. Zie wat ik over deze zaak in myne ontleet en heelkundige aanmerking geschreven, en heb laten afbeelden. In ‘t opperste gedeelte van dit voorwerp vint men ook de zenuwagtige tepeltjens, die ik in myne Anatomische Cabinetten heb laten afbeelden, en welke de zeer schrandere ontleder Morgagnius voor klieren beschreven en afgebeelt heeft. Boven ‘t kleyne zenuwagtige spongieuse lichaam, komen ‘er twee afgesnede bloetvaten te vore. Nadien dit alles met een rode waschagtige stoffe opgevult is, kan ‘t zeer wel gezien worden.
UBMO629053059