back
  • full-image
  • description
thumbnail
Short description Vertebra cut through. Demonstrates intervertebral discs (discus intervertebralis) and red contents of the vertebra where your blood is fabricated (bonemarrow), os sacrum, and human testicle.
Description Ruysch Small vial with liquid, showing part of the sacrum in longitudinal section; with on the top side a longitudinal section of the last lumbar vertebra: and at the lower side, a longitudinal section of the tailbone (coccyx). This object is cut to show the difference between the pieces in between the vertebrae of the spine, and those in between the sacrum. Between the pieces in between of the vertebrae is found a small opening, with a fluid there in, like in other junctures of the body: This opening is visible in between the body of the last vertebra of the joints and between that of the fist vertebra of the sacrum. But in between the body of the first and the second vertebra of the sacrum one sees hardly any opening, and between the rest no opening at all, and such is not necessary, because the vertebra of the sacrum are fused by cartilage to each other, totally unmovable: But in the spine there is evidently movement, so there was the opening and the moisture usefull like in other junctures. On the bottom of this vial there is a partly unwounded testicle of a man. See Cab. V, Tab. III. Fig. 2.
Keywords foetal sacrum (os sacrum) together with a testicle of a grown up.
Opening UBMO629052191
Number MAE Kunstkamera 4070-846
Number specimen 05.4.69
Wet/Dry wet
Condition good
Provenance Collection Frederik Ruysch, Amsterdam; Museum Imperiale Petropolitanum, Saint Petersburg; Peter the Great's Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg
Literature Thesaurus anatomicus quintus. Het vyfde anatomisch cabinet (...) . Amsterdam 1705; Nr. LXIX: ‘Een vlesje met voght, waar in te zien is een na de lenghte doorgesnede stuk van ’t Groote of Heyligh-been; aan desselfs bovenste is ook nogh aan vast gebleven een doorgesnede stuk van de laaste Wervel-beendere van de Lendene: als mede aan ’t onderste het gehele, na de lenghte doorgesnede, Staart-beentje. Aanmerkt, Dat dit voorwerp zoodanigh na de lenghte doorgesneden is, op dat men het onderscheyd zoude konnen zien, die daar is tusschen de tusschen-scheydzels der lighaamen der Wervel-beendere van de ruggegraat, en die van ’t Groote of alzoo genoemde Heyligh-been. Tusschen de tusschen-scheydzels der Wervel-beenderen van de Rugge-graat werd een kleene holligheid gevonden, en daar in een voght, gelyk als in de andere junctuuren des lighaams: Dese holligheyd is hier nogh te zien tusschen het lighaam van de laaste Wervel-been van de lendenen, en tusschen dat van het eerste Wervel-been van ’t Heylighbeen. In tegendeel zoo ziet men tusschen het lighaam van de eerste en tweede Wervel-beenderen van ’t Heyligh-been naulykx eenighe holte, en tusschen de rest gantsch geene, en zulkx is ook niet nodigh, nadien de Wervel-beenderen van ’t Heylig-been onderlingh door Kraak-been aan den andere geheght zynde, gants onbeweeghelyk zyn: In tegendeel, dewyl datter evidente beweeginghe in de Rugge-graat is, zoo wasser die holte en vogtigheyd immers zoo dienstigh, als in de andere junctuuren. Op de grond van dese vles is ook te zien, een ten deele ontdaane Testicul van een Manspersoon. Siet’t V. Cab. Taf. III. Fig. 2.
UBMO629052191