back
  • full-image
  • description
thumbnail
Short description Foot of a child treading on parts of the skull
Description Ruysch Leg of a child, of a natural colour, under its feet is found a piece of the skullcap deformed by caries of a whore of great renown, her name is Anna van Hoorn, once known to all who loved whoredom, some of them still alive, as I was told. Why part of the skull were placed under the feet, one can easily guess, while this prostitute would not have this elend ailmant, had not she practised her hateful trade: in such water one catches such fishes; this is all kept in clear liquor. I also kept the bones of one of her feet, it floats on water like a feather.
Keywords foot and skull parts
Opening UBMO629052281
Number MAE Kunstkamera 4070-44
Number specimen 07.1.14
Wet/Dry wet
Condition good
Provenance Collection Frederik Ruysch, Amsterdam; Museum Imperiale Petropolitanum, Saint Petersburg; Peter the Great's Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg
Literature Thesaurus anatomicus septimus. Het sevende anatomisch cabinet (...) . Amsterdam 1707; Nr. XIV. Het Been van een Kind, natuurlyk van couleur, onder desselfs Voetje vind men een stukje van ‘t gecarieert Bekkeneel van een seer vermaarde Hoer, genaamt Anna van Hoorne, eertyds seer wel bekend by alle die gene, dewelke het hoerewerk zeer toegedaan waren, onder dewelke datter nu nogh in ‘t leven zyn, zoo men my onderright heeft. Waarom nu een stuk van ‘t Bekkeneel onder ‘t Voetje is geplaast, zulks kan men ligtelyk bevroeden, nadien dese Ligtekooy dese ellendighe quale niet is overgekomen, zonder haar verfoeijelyk bedryf: want in zodanigh water, vanght men zulke visschen; dit word alles in een heldere voght bewaart. Ook heb ik het gebeente van een haarer voeten bewaart, 't welke op 't water als een veder dryft.
UBMO629052281