terug
  • beeld
  • beschrijving
thumbnail
Beschrijving kort Hoofd van een jongen. Zonder schedeldak, Het harde hersenvlies is uitgenomen. Neus tegen het glas. Donkere wenkbrauwen.Geinjecteerd met rode wachtigestof.Toont hersens en spinnenwebvlies.
Beschrijving Ruysch Fles met vocht, waar in te zien is, het hoofd van een kind, waar van het bovenste deel van de hersenpan is afgenomen, om een gedeelte van de hersenen te kunnen zien. Zie ten eerste hoe dit deel van de hersenen nog bedekt is met het dunne hersenvlies, waar doorheen veel opgevulde slagadertjes lopen; ook zie je in dit vlies ontelbaar veel ronde witte lichaampjes, die ik oordeel niets anders te zijn als vet, hoewel anderen ze voor kliertjes hebben gehouden. Ten tweede zie je bovenaan dit stuk van de hersenen hoe het hersenschors wit van kleur is, omdat de bloedvaten niet opgevuld zijn. Ten derde zie je, even onder het rondom afgesneden vel, het vet, in dezelfde kleur en gedaante, als bij het genoemde dunne hersenvlies.
Trefwoord hoofd van een jongen
Opening UBMO629052175
MAE Kunstkamera nummer 4070-173
Preparaatnummer 05.1.01
Nat/Droog nat
Conditie goed
Herkomst Collectie Frederik Ruysch, Amsterdam; Museum Imperiale Petropolitanum, Sint-Petersburg; Peter de Grote Museum voor Antropologie en Etnografie (Kunstkamera), Russische Academie van Wetenschappen, Sint-Petersburg
Literatuur Thesaurus anatomicus quintus. Het vyfde anatomisch cabinet (...) . Amsterdam 1705; Nr.I: Op de Eerste Plank: ‘Een Vles met voght, waar in te zien is, ’t Hoofd van een Kind, waar van het bovenste des Pans afgenomen is, om also een gedeelte van de herssene te konnen zien. Aanmerkt ten eersten. Dat het geseyde deel der herssene nog bedekt is met het dunne herssenvlies, waar door heen seer veele opgevulde slagh-aderkens passeeren; ook ziet men in ‘t selve vlies ontelbaar veel ronde witte lighaamtjes, die ik oordeel niet anders te zyn als vet, hoewel andere dezelve voor klierkens hebben gehouden. Ten tweeden, Boven het geseyde stuk van de Herssene, doet zigh wederzyts op de Aderwyse vleghtigh, en is deselve wit van couleur, om dat de bloedvaten niet opgevult zyn. Ten derden, Zoo ziet men, even onder het in ‘t ront afgesnede vel, het vet, in deselve couleur en gedaante, gelyk in ‘t boven gemelde dunne Herssen-vlies.
UBMO629052175