De anatomische preparaten van Frederik Ruysch
Over Frederik Ruysch

Hoe maak je anatomische preparaten?

Ruysch kon beter dan wie ook preparaten tot in de kleinste vaatjes injecteren met kleurstoffen. Hij injecteerde embryo's, foeten en pasgeboren kinderen zodat ze eruit zagen alsof ze nog leefden. meer

De Ruysch preparaten in Rusland

De Russische tsaar Peter de Grote maakte bij zijn eerste bezoek aan Amsterdam kennis met Frederik Ruysch. Hij werd ontvangen in het huis van Ruysch en bekeek zijn preparaten. Jaren later besloot hij om de hele collectie preparaten van de anatoom aan te schaffen. meer

Wetenschapper of kunstenaar?

Was Fredrik Ruysch wetenschapper of vooral kunstenaar? Dat is een vraag die je kunt stellen als je zijn preparaten bekijkt. De anatoom presenteerde zijn bezoekers een even fraai als leerzaam schouwspel. meer

De collectie van Ruysch is uniek in de wereld. Hoe meer we weten van de Ruysch preparaten hoe interessanter ze worden. Werden ze vroeger vooral als 'mooi' beoordeeld, nu wordt bij nadere bestudering duidelijk dat Ruysch zijn preparaten maakte voor onderzoek en onderwijs. Hij gebruikte ze in discussies met vroedvrouwen en collega's die vaak dingen voor waar aannamen die ze niet met hun eigen ogen gezien hadden. Ruysch krijgt zo naast zijn roem als Doodskunstenaar een nieuwe rol als Held van de Verlichting.

Ruysch en de monsters

Ruysch prepareerde geen monsters, maar normale, gezonde anatomie. Toch bezat hij ook enkele exemplaren van niet normale anatomie, zogenaamde monsters. Zijn monsters had hij in zijn kasten op de tweede rij gezet: 'Zodat het niet door iedereen gezien hoeft te worden'. meer

Wijze van presenteren van het preparaat

Ruysch presenteerde in zijn museum lichaamsdelen in een kleur en een vorm alsof ze leefden. Ook organen wilde hij laten zien in een vorm alsof ze nog in het lichaam zaten. Om vorm of kleur te behouden injecteerde hij met een naald witte of rode was tot in de kleinste vaatjes. meer

Ruysch gaf les aan de hand van preparaten

Frederik Ruysch demonstreerde de anatomie liever in de praktijk, dan dat hij les gaf uit boeken. Bij hem thuis kon hij de bouw van het menselijk lichaam het hele jaar door demonstreren aan de hand van zijn preparaten. meer

Frederik Ruysch schoolde de vroedvrouwen

Ruysch was in 1667 naar Amsterdam gehaald om anatomische lessen te geven aan chirurgijns. Hij wilde ook vroedvrouwen bijscholen. meer

De prepareerkunst van Frederik Ruysch

Omdat een lijk snel verging, stuitten onderzoekers die de werking van het menselijk lichaam wilden leren begrijpen, op grote technische problemen. Rond 1650 kon je een lijk maar een paar dagen gebruiken, genoeg om studenten te onderwijzen, maar niet om ingewikkelde onderzoeksvragen te beantwoorden. meer

Russische wetenschap geïnspireerd door Ruysch preparaten

Peter de Grote wilde in Rusland de wetenschap op alle mogelijke manieren bevorderen. Daarom liet hij in zijn hoofdstad een museum met veelsoortige verzamelingen opbouwen. In 1718 kocht hij de grote verzameling van Frederik Ruysch met zijn anatomische preparaten. meer

Religieus taboe op snijden in lijken hinderde anatomisch onderzoek

De ontwikkeling van de anatomie is vanaf het begin door religieuze voorschriften bemoeilijkt. In Griekenland, in de Klassieke Oudheid gold het als een grote zonde de doden niet in de aarde te begraven, het openen van dode lichamen was ondenkbaar. De Romeinen dachten er net zo over. meer

Ruysch, een verlichte wetenschapper

De onderzoeker Frederik Ruysch gebruikte methoden die kenmerkend waren voor de 'Nieuwe Wetenschap' en de 'Verlichting'. Als je bladert door de gidsjes van zijn preparaten, zijn Thesauri Anatomici, kan je zo een aantal voorbeelden aanwijzen die bewijzen dat Frederik Ruysch een beoefenaar van de Nieuwe Wetenschap en een Verlicht medicus was. meer