De anatomische preparaten van Frederik Ruysch
Over deze site

Samenstelling
Internationale Ruysch-onderzoeksgroep
Organisatie
Peter de Grote Museum voor Antropologie en Etnografie, Russische Academie van Wetenschappen, Kunstkamera, Sint-Petersburg (MAE RAS, Kunstkamera) en Universiteit van Amsterdam
Ontwerp
Trilobiet Internetdiensten, Rotterdam
Technische realisatie
Digitaal Productiecentrum, Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam
Financiële steun
Wilhelmina E. Jansen fonds (hoofdsponsor),
Prins Bernard Cultuurfonds,
Dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds
en de Kattendijke/Drucker Stichting.
MAE RAS, Kunstkamera ontving steun van De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Moskou.

Beeld- en auteursrecht

Tenzij anders vermeld zijn alle gebruikte afbeeldingen afkomstig uit de collectie van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam en het Peter de Grote Museum voor Antropologie en Etnografie, Kunstkamera. Sint-Petersburg. Voor wat betreft afbeeldingen uit andere collecties hebben wij geprobeerd alle rechthebbenden te achterhalen en in te lichten. Als u desondanks denkt dat een bepaalde vermelding van eigenaar of copyright onjuist of onvolledig is, kunt u contact met ons opnemen.

Reproductie van beeld- en tekstmateriaal in scripties, werkstukken en andere met het onderwijs samenhangende producten voor individueel gebruik is toegestaan met relevante bronvermelding 'MAE RAS, Kunstkamera, Sint Petersburg' of 'Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam'.

Overig gebruik van beeldmateriaal is niet toegestaan zonder toestemming vooraf. Het copyright van de foto's van de preparaten berust bij het Peter de Grote Museum voor Antropologie en Etnografie RAS, Sint-Petersburg. De regels kunt u inzien http://www.kunstkamera.ru/en/info/copyright/. De regels van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam kunt u opvragen bij ub-baliebc/at/uva/dot/nl.


Verantwoording

Ruysch Thesauri Anatomici vormen de bron voor het onderzoek van de internationale Ruysch onderzoeksgroep, waarvan Anna B. Radzjoen de projectleider is in Petersburg en Jozien Driessen van het Reve in Amsterdam.

In Petersburg zijn 916 preparaten van Ruysch bewaard gebleven. In Amsterdam staan in de Thesauri alle 1.515 preparaten van Ruysch beschreven. De onderzoeksgroep wil de 916 nog bestaande preparaten koppelen aan zijn beschrijvingen. We presenteren hier succesvolle koppelingen. Gebruik gemaakt werd van de database opgesteld door G.M. van de Roemer maakte ten behoeve van een kunsthistorische publikatie om de 1.515 beschrijvingen snel te kunnen doorzoeken.

De internationale onderzoeksgroep in Amsterdam en Petersburg combineert preparaten met hun vaak zeer gedetailleerde beschrijvingen. De resultaten, - beschrijvingen en foto's van deze preparaten- worden gepresenteerd als een virtueel museum, een webtentoonstelling, te bezoeken op twee internetplekken, op de site van het MAE RAS Kunstkamera, en op die van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.


Contact

Voor meer informatie over deze web tentoonstelling of opmerkingen en suggesties zijn dit onze adressen


Deelnemers aan de internationale Ruysch-onderzoeksgroep

De supervisie van het onderzoek berust bij:

  • MAE RAS Kunstkamera: Prof. Dr. Y. K. Chistov, directeur van de MAE RAS Kunstkamera, inspecteerde alle belangrijke anatomische collecties in Nederland samen met Dr. A.B. Radzjoen.
  • UvA: Prof. Dr. W. den Boer, onderzoeker van de geschiedenis van ideeën in vergelijkend Europees perspectief, gespecialiseerd in de geschiedenis van woorden en begrippen van de Nederlandse Radicale Verlichting en het atheïsme.

Technische supervisie

  • Drs. Ing. R. Brandsma, gespecialiseerd in digitale toegankelijkheid, zoekmogelijkheden en presentatie van historisch materiaal verzorgt de publicatie van de resultaten van het onderzoek en van de bronnen op de site van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.

Hoofdonderzoekers

  • Dr. A. B. Radzjoen, coordinator van het project, conservatrice van de Anatomische collecties van het MAE RAS Kunstkamera, lid van een internationale werk groep van conservatoren van anatomische collecties, publiceerde over medische geschiedenis, en speciaal over de geschiedenis van de collectie, determineert de preparaten.
  • Dr. J. J. Driessen van het Reve, coordinator van het project voor de Nederlandse kant, publiceerde over de geschiedenis van de Ruysch collectie en de vroege geschiedenis van de Kunstkamera, samen met Anna Radzjoen zoekt zij preparaten en beschrijvingen bij elkaar. Zij is conservatrice van de web tentoonstelling.

Experts

  • Prof. Dr. O. P. Bleker, prof emeritus gynaecologie van de Universiteit van Amsterdam, publiceerde over Nederlandse 18de eeuwse medische geschiedenis, plaats de medische betekenis van Ruysch prestaties in een bredere context van de geschiedenis van de medische wetenschap, identificeert preparaten en beschrijvingen.
  • Dhr. W. Mulder, conservator emeritus van het Universiteits Museum Utrecht, bestuurslid van den internationale werkgroep van conservatoren van anatomische collecties, publiceerde over medische geschiedenis en speciaal over de Ruysch collectie, expert in conservering van anatomische preparaten, zoekt preparaten en beschrijvingen bij elkaar.
  • Dr. G. M. van de Roemer, Leerstoelgroep Cultuurgeschiedenis van Europa Universiteit van Amsterdam, publiceerde over de geschiedenis van 17de eeuwse collecties in Amsterdam en de relatie tussen cognitieve en esthetische rationalen van de Ruysch collectie. Zijn database geeft qualificaties van de preparaten, beschreven in de orginele thesauri van Ruysch.

Senior adviseur

  • Dr. Luuc Kooijmans, auteur van de standaard biografie van Ruysch, De Doodskunstenaar, 2004 en een bekroonde studie over Swammerdam, een andere belangrijke Nederlandse wetenschappelijke onderzoeker, Gevaarlijke kennis, inzicht en angst in de dagen van Jan Swammerdam, 2007.